Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Saharanpur:

SAHARANPUR [səha:rənpúr], oraș în N Indiei (Uttar Pradesh), în bazinul superior al Gangelui, la 161 km NNE de Delhi; 452,9 mii loc. (2001). Nod feroviar. Ateliere de reparat material rulant feroviar. Ind. textilă (prelucr. bumbacului), hârtiei, de prelucr. a lemnului, alim. (zahăr, tutun). Piață agricolă și comercială. Grădină botanică. Fundat în 1340.
Sursa: Dicționar enciclopedic