Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Sabah:

SABAH {sába], stat al Malaysiei, situat în N ins. Borneo; 73,6 mii km2; 2,6 mil. loc. (2000). Centrul ad-tiv: Kota Kinabalu. Relief muntos cu alt. max. de 4.101 m (vf. Kinabalu). Păduri ecuatoriale. Expl. forestiere, de cărbuni, petrol, gaze naturale, cupru, min. de fier și auro-argentifere. Cauciuc; cânepă de Manila. Culturi de orez, porumb, manioc, soia; plantații de cocotieri. Creșterea porcinelor. Pescuit. Parcul național Kinabalu. Terit. S. s-a aflat, din sec. 16, în sfera de influența a sultanatelor Brunei și Sulu. Cedat (în 1877 și 1879) britanicilor de sultanul de Brunei, a revenit, în 1882, Companiei Britanice din Borneo de Nord (creată în 1881). Sub protectorat britanic (din 1888). Ocupat de japonezi (1942-1945). În 1946, Marea Britanie a constituit, din S., ins. Labuan și Sarawak, colonia Borneo de Nord. În 1963, sub denumirea de S., a intrat, ca stat, în componența Malaysiei; S. formează, împreună cu Sarawak, Malaysia de Est.
Sursa: Dicționar enciclopedic