Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Răbăgani:

RĂBĂGANI, com. în jud. Bihor, situată în NV depr. Beiuș, pe râul Holod; 2.198 loc. (2005). Bisericile Sf. Teodor Tiron (1718) și Sfinții Trei Ierarhi (sec. 18, cu picturi interioare din 1853), în satele Brătești și Vărășeni. Rezervație naturală (Izvoarele mezotermale de la R.).
Sursa: Dicționar enciclopedic