Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Queretaro:

QUERÉTARO [kerétaro] 1. Oraș în partea centrală a Mexicului, situat în Pod. Mexican, la 1.865 m alt., pe Rio Querétaro, la 261 km NV de Ciudad de Mexico, centrul ad-tiv al statului cu același nume; 559,2 mii loc. (1995). Expl. de opal. Centru comercial (bumbac, trestie de zahăr, tutun, bovine). Ind. metalurgică, chimică, textilă, a ceramicii, de prelucr. a lemnului și tutunului și alim. Muzeu. Universitate (1951). Catedrală în stil baroc (sec. 18-19); bisericile Santa Rosa, Santa Clara (cu interior baroc) și San Augustin; palat; apeduct (8 km lungime) construit în anii 1726-1738. Fundat de indienii otomi, a fost încorporat în Imp. Aztec (1446), ocupat și controlat de spanioli (din 1531). Aici a fost executat împăratul Maximilian (9 iun. 1867). 2. Stat în Mexicul central; 11,4 mii km2; 1,3 mil. loc. (1995). Centrul ad-tiv: Querétaro. Expl. de min. auro-argentifere și de opal. Cereale, trestie de zahăr. Creșterea animalelor.
Sursa: Dicționar enciclopedic