Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Postdam:

POSTDAM, oraș în NE Germaniei, centru ad-tiv al landului Brandenburg, situat pe râul Havel, la 27 km SV de Berlin; 130,4 mii loc. (2002). Port fluvial. Ind. constr. de mașini (locomotive, reparații de nave fluviale), electrotehnică (echipament electric), chimică (filme fotografice, medicamente), instrumentelor de precizie, textilă și alim. Muzee; parcuri. Studiourile cinematografice „Defa”. Centru turistic. Vechea reșed. a regilor Prusiei. Castel (sec. 17), refăcut în stil neoclasic în sec. 18; parcul și castelul Sans-Souci (1745-1748), în stil rococo german, reșed. favorită a lui Frederic II; Neue Kammern (1747); Bildergalerie (Galeria de Artă, 1755-1763); Neues Palast (Noul Palat, 1763-1769); Poarta Brandenburg (1770); Nikolaikirche (1830-1837); Primăria (sec. 18). Menționat documentar în 993 ca două mici așezări pescărești slave, numite Pots și Dubis, iar apoi, într-un hrisov din 1317, ca o singură localitate cu numele de Potzdamp. Oraș (din sec. 14), a devenit reședința de vară a Hohenzollernilor. Reședința principilor-electori de Brandenburg (din 1640). A fost distrus aproape în întregime în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și refăcut ulterior. – Conferința de la ~, s-a desfășurat în Palatul Cecilienhof, între 17 iul. și 2 aug. 1945, cu participarea șefilor de state (nu au participat M.I. Kalinin și regele George V) și guverne (H. Truman, I.V. Stalin, W. Churchill – înlocuit cu C. Atlee) și a miniștrilor de Externe ai U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii, care au luat hotărâri cu privire la reglementarea situației postbelice în Europa (în special statutul și frontierele Germaniei și Austriei, precum și reparațiile, planurile politice și teritoriale pentru Europa de Est, continuarea războiului cu Japonia).
Sursa: Dicționar enciclopedic