Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Pecs:

PÉCS [petʃ], oraș în S Ungariei, situat la poalele m-ților Mecsek, la 171 km SV de Budapesta; 162,4 mii loc. (2001). Ind. chimică, de rafinare a petrolului, a mobilei, conf., pielăriei și alim. Centrul unei reg. miniere (huilă, uraniu, bauxită) și al unei zone viticole. Piață agricolă (cereale). Ceramică. Universitate (1367, reînființată în 1922). Muzee. Sediul unei episcopii, întemeiată de Ștefan I în 1009. Catedrală (sec. 11, refăcută în 1303, după un incendiu, și renovată în anii 1704, 1882-1891 și 1965-1968); moschee (sec. 16), transformată în biserică catolică; palat episcopal (1838-1852), în stil baroc. Ocupat de turci în perioada 1543-1686.
Sursa: Dicționar enciclopedic