Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Maikop:

MAIKOP, oraș în Federația Rusă, în NV M-ților Caucaz, pe dr. râului Belaia, centru ad-tiv al reg. autonome Adîghei; 165 mii loc. (1995). Important centru al expl. și prelucr. petrolului. Ind. constr. de utilaj petrolier, de prelucr. a lemnului (mobilă, parchet), textilă (tricotaje), a încălțămintei și alim. Izv. minerale. Filarmonică; muzeu de istorie. Fundst în 1857.
Sursa: Dicționar enciclopedic