Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Mărgău:

MĂRGĂU, com. în jud. Cluj, situată la poalele Măgurii Cățelele, pe cursul superior al râului Henț; 1.702 loc. (2000). În satul M., menționat documentar în 1408, se află o biserică ortodoxă, cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gravriil (sec. 19), iar în satul Răchițele, o biserică de lemn (sec. 18).
Sursa: Dicționar enciclopedic