Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Lucknow:

LUCKNOW (LUKNAU) [láknau], oraș în N Indiei, situat pe râul Gomati, la 434 km ESE de Delhi, centru ad-tiv al statului Uttar Pradesh; 1,6 mil. loc. (1991). Nod de comunicații. Aeroport. Metalurgia cuprului constr. de mașini, produse chimice, textile și alim.; încălțăminte, hârtie. Poligrafie. Ateliere feroviare. Universitate (1921). Muzeu arheologic. Grădină botanică și grădină zoologică. Monumente: Marea moschee – Imāmbārā (1784); Rumi Darwaza sau Poarta turcă (1784); Palatul guvernatorilor britanici (1800). Fundat în sec. 16.
Sursa: Dicționar enciclopedic