Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Loikaw:

LOIKAW, oraș în partea de E a Uniunii Myanmar, situat pe râul Nam Pilu, centrul ad-tiv al statului Kayah; c. 10 mii loc. Hidrocentrală. Expl. și prelucr. lemnului teck. Centru comercial.
Sursa: Dicționar enciclopedic