Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Lena:

LENA, fluviu navigabil în E Siberiei (Federația Rusă); 4.400 km. Supr. bazinului: 2,5 mil. km2. Izv. din M-ții Baikal (Baikalskii Hrebet), de la c. 1.800 m alt., având în cursul superior (până la confl. cu Vitim) o vale îngustă, iar apoi aceasta se lărgește până la c. 30 km în cursul mijlociu și inferior. Aproximativ jumătate din lungimea fluviului curge pe direcția SV-NE (de la izvor până la la Iakutsk), iar restul pe direcție S-N, traversând regiunea centrală a Siberiei, unde separă Pod. Siberiei Centrale de culmile M-ților Verhoiansk, după care se varsă în M. Laptev printr-o deltă de c. 30 mii km2. Afl. pr.: Kirenga, Vitim, Aldan, Viliui, Muna. Resurse hidroenergetice. Pescuit.
Sursa: Dicționar enciclopedic