Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Kuhrud:

KUHRUD, sistem muntos în partea central-sudică a Iranului, cu orientare NV-SE, limitând la V Pod. Iranului. Lungime: c. 900 km. Alt. medie: 2.000-3.000 m; alt. max.: 4.465 m (vf. Hazār). Largă răspândire a stepelor montane. Expl. de min. polimetalice.
Sursa: Dicționar enciclopedic