Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele Jiu:

JIU, râu, afl. stg. al Dunării; 339 km. Se formează prin unirea, la Iscroni, a Jiului de Est, care izvorăște din M-ții Șureanu, cu Jiul de Vest, care izvorăște din M-ții Retezat. Drenează depr. Petroșani, străpunge Carpații Meridionali printr-un defileu pitoresc lung de 30 km, străbătut de o șosea și o c. f. prin pasul Lainici, trece apoi printr-o reg. de dealuri și depr.; la Filiași, primește Motrul pe dr. și Gilortul pe stg., iar în aval, pe Amarandia, apoi intră în C. Olteniei, unde își lărgește albia. Pentru a feri de inundații exploatarea de cărbuni de la Rovinari, s-a construit, în amonte de incintele de exploatare, un baraj pentru realizarea unor retenții temporare în timpul viiturilor periculoase, formându-se astfel lacul Ceauru, care atenueaă viiturile cu c. 60%. Trece prin Târgu Jiu, și Craiova. Irigații în cursul inferior. – Bătălia de la ~, numele a două bătălii din timpul primului război mondial (10-16 oct.; 29 oct.-4 nov. 1916) dintre armata română și cele ale Puterilor Centrale. După succese inițiale, trupele române au fost înfrânte din cauza superiorității numerice și tehnice a inamicului. În prima bătălie a murit generalul Ion Dragalina și s-au remarcat prin vitejie Ecaterina Teodoroiu și sublocotenentul (r) Nicolae Pătrășcoiu.
Sursa: Dicționar enciclopedic


Jiu m. 1. afluent al Dunării, izvorește din munții Ardealului; trece pe lângă orașele Târgu-Jiu și Craiova: 220 km.; 2. șes și vale în jud. Doljiu; 3. numele districtelor Gorjiu (Jiul de sus) și Doljiu (Jiul de jos).
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a