Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Jebel:

JEBEL, com. în jud. Timiș; 5.035 loc. (1998). Expl. de argile. Stație de c. f. Creșterea porcinelor și a păsărilor. Satul Jebel este menționat documentar în 1334.
Sursa: Dicționar enciclopedic