Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Ieud:

IEUD, com. în jud. Maramureș; 4.451 loc. (1998). Satul Ieud apare menționat documentar în 1365. Două biserici de lemn: Biserica din Deal (1364, reconstruită în sec. 18), cu picturi interioare aplicate direct pe lemn. În podul bisericii s-au găsit (1990) „Zbornicul de la Ieud” (1391); Biserica din Vale (1717), cu o bogată colecție de icoane pe sticlă.
Sursa: Dicționar enciclopedic