Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele Grivița:

GRIVIȚA 1. Com. în jud. Galați; 3.762 loc. (1995). Biserica Sf. Gheorghe (1809) și conac (sec. 19) în satul Călmățui. 2. Com. în jud. Ialomița; 7.075 loc. (1995). Creșterea bovinelor și a păsărilor. 3. Com. în jud. Vaslui; 4.725 loc. (1995). Biserica Sf. Nicolae a mănăstirii Grăjdeni, ctitorie din 1533-1540 a lui Petru Rareș.
Sursa: Dicționar enciclopedic


Grivița f. 1. sat în Bulgaria mai jos de Plevna, celebru prin luptele între Români și Turci din 1877; 2. nume de sate în jud. Ialomița și Tecuci, înființate în 1882 și 1897, în amintirea luptei dela Grivița.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a