Am găsit 3 definiții pentru cuvantul/cuvintele Grădiștea:

GRADIȘTEA, com. în jud. Brăila, pe râul Buzău; 2.573 loc. (1995). Expl. de balast. Prelucr. firelor și fibrelor textile.
Sursa: Dicționar enciclopedic


GRĂDIȘTEA 1. Com. în jud. Călărași; 5.008 loc. (1995). Până în 1965 s-a numit Cacomeanca. Biserica Sf. Nicolae (1820-1826) în satul Bogata. 2. Com. în Sectorul Agricol Ilfov; 2.837 loc. (1995). Stație de c. f. Mănăstire (1627) în satul Sitaru; biserica Adormirii Maicii Domnului (1657, reparată în 1846) în satul Grădiștea. Rezervație forestieră (125 ha). 3. Com. în jud. Vâlcea; 3.071 loc. (1995). Expl. de petrol și gaze. Biserică având dublu hram, Sf. Împărați Constantin și Elena și Sf. Matei (1840), în satul Grădiștea; biserica Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (1737), în satul Străchinești; bisericile de lemn Sf. Nicolae (1768) și Sf. Voievozi (1816) în satele Obislavu și Valea Grădiștei.
Sursa: Dicționar enciclopedic

Grădiștea f. 1. numită de Unguri Vàrhély, sat în valea Hațegului, pe ruinele Sarmisegetuzei, unde s’au găsit numeroase antichități: 1005 loc.; 2. nume a două sate în jud. Râmnicu-Sărat, situate pe malul stâng al râului Buzău, cu 1600 loc.; 3. sat și stațiune de cale ferată în județul Vlașca: 1300 loc.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

Forme flexionare:

grădiștea - Substantiv feminin, Nominativ-Acuzativ, singular, articulat - pentru cuvantul grădiște