Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Ghioroc:

GHIOROC, com. în jud. Arad; 4.144 loc. (1995). Expl. de diorite și balast. Centru viticol. Stație de c. f. Biserica Sf. Mucenic Dimitrie (1779-1781), ctitorită de aromâni.
Sursa: Dicționar enciclopedic