Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Gabes:

GABÈS (QᾹBIS) 1. Golf al M. Mediterane, situat pe țărmul de N al Africii (Tunisia); lungime: c. 100 km; lățime: c. 68 km; ad. medie; 50 m. Ins. pr.: Jerba. Vechiul nume: Sirta Mică. 2. Oraș în E Tunisiei, port la golful omonim; 92,2 mii loc. (1984, cu suburbiile). Nod de comunicații. Combinat chimic. Prelucr. petrolului. Produse textile. Ulei de măsline Vinificație. Pescuit. Centru comercial (lână piei, curmale).
Sursa: Dicționar enciclopedic