Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Găești:

GĂEȘTI, oraș în jud. Dâmbovița, pe interfluviul Argeș-Sabar; 17.157 loc. (1995). Uzină de piese de schimb și reparații de utilaj chimic; fabrică de frigidere; prelucr. tutunului; prefabricate din beton și constr. metalice; panificație. Centru pomicol. Bisericile Sf. Ilie (1780), Sf. Nicolae (1812), Sf. Treime (1823). Menționat ca sat în 1498. A fost pentru o perioadă (sec. 18) reșed. jud. Dâmbovița, apoi a jud. Vlașca, până în 1832.
Sursa: Dicționar enciclopedic