Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Fribourg:

FRIBOURG [fribú:r] (FREIBURG [fráiburc]) 1. Canton în Elveția; 1,7 mii km2; 211,6 mii loc. (1992). Expl. forestiere. Agricultură intensivă. Creșterea bovinelor., Turism. 2. Oraș în V Elveției, la SV de Berna, centru ad-tiv al cantonului cu același nume; 34,2 mii loc. (1991). Nod de comunicații. Ind. prelucr. metalelor, lânii, chimică, alim. (ciocolată). Universitate. Catedrala St. Nicholas (sec. 13-15). Clădiri din sec. 13-18, cele mai importante în stilurile gotic și baroc. Muzee de artă și istorie. Turism.
Sursa: Dicționar enciclopedic