Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Douai:

DOUAI [dué], oraș în NV Franței (Nord-Pas-de-Calais), la S de Lille; 199,7 mii loc. (1990, cu suburbiile). Expl. de cărbune. Centru comercial și industrial. Ind. metalurgică, constr. de mașini (utilaj feroviar), chimică, poligrafică, a inului și alim. Universitate (1562-1887).
Sursa: Dicționar enciclopedic