Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele Dobrovăț:

DOBROVĂȚ, com. în jud. Iași; 2.577 loc. (1995). Centru de expl. a lemnului. Mănăstiri de maici, cu biserică (cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt) ctitorită de Ștefan cel Mare (1503-1504). Picturi murale interioare (1527-1531) cu un remarcabil tablou votiv care îi reprezintă pe Ștefan cel Mare, Bogdan III și Petru Rareș.
Sursa: Dicționar enciclopedic


Dobrovăț n. sat și mănăstire în jud. Vasluiu, întemeiată de Ștefan cel Mare: 3500 loc. Penitenciar și atelier de lemnărie.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a