Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele Dâmbovicioara:

Dâmbovicioara f. 1. afluent d’a stânga Dâmboviței; 2. peșteră cu stalactite în peretele Dâmbovicioarei.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a


DÂMBOVICIOARA 1. Peșteră săpată în calcarele jurasice din S masivului Piatra Craiului, pe malul stâng al râului cu același nume, la 861 m. alt. Lungime: 244 m. Peșteră caldă (10-12ºC), cu umiditate moderată; concrețiuni slabe. Importanță turistică. 2. Com. în jud. Argeș; 1.208 loc. (1995). Expl. de calcare. Prelucr. pieilor.
Sursa: Dicționar enciclopedic