Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Ciortești:

CIORTEȘTI, com. în jud. Iași; 4.743 loc. (1991). Expl. de gresii și calcare (Coropceni). Centru de vinificație.
Sursa: Dicționar enciclopedic