Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Berevoiești:

BEREVOIEȘTI, com. în jud. Argeș; 3.470 loc. (1991). Expl. de lignit. Biserică (sec. 18).
Sursa: Dicționar enciclopedic