Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Berești:

BEREȘTI, oraș în jud. Galați, în zona Dealurilor Fălciului; 3.899 (1991). Centru comercial. Ind. alim. (produse din carne, vin, băuturi alcoolice, panificație). Biserică (sec. 18). Întemeiat ca tîrgușor prin hrisov domnesc în 1838. Declarat oraș în 1968.
Sursa: Dicționar enciclopedic