Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Berbești:

BERBEȘTI, com. în jud. Vîlcea; 4.836 loc. (1991). Expl. de lignit și petrol. Biserică (sec. 18).
Sursa: Dicționar enciclopedic