Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Bălilești:

BĂLILEȘTI, com. în jud. Argeș, pe Bratia; 4.890 loc. (1991). Pomicultură. În satul Băjești se păstrează, parțial, curtea fortificată a banului Mareș Băjescu, cu o biserică avînd picturi din 1669.
Sursa: Dicționar enciclopedic