Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Bălcești:

BĂLCEȘTI, com. în jud. Vîlcea, pe Olteț; 5.902 loc. (1991). Fabrică de mobilă; prefabricate din beton; produse alim. Casă și biserică (sec. 18), în satul Benești.
Sursa: Dicționar enciclopedic