Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele Bălțătești:

BĂLȚĂTEȘTI, com. în jud. Neamț; 6.826 loc. (1991). Localit. balneoclimaterică permanentă, cu ape minerale clorosodice, sulfatate, iodurate și bromurate descoperite în 1810, dar valorificate la sfîrșitul sec. 19. Stațiunea este indicată pentru tratarea afecțiunilor reumatismale, ginecologice, neurologice, dermatologice etc. Sarea de B., extrasă din apa minerală, este comercializată în scopul folosirii pentru băi.
Sursa: Dicționar enciclopedic


Bălțătești pl. localitate cu ape minerale (clor, săruri purgative), în județul Neamțu, importantă stațiune balneară.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a