Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele Băilești:

BĂILEȘTI 1. Cîmpia Băileștilor, cîmpie în partea central-sudică a Olteniei, între Jiu și Dunăre, limitată de Platforma Strehaiei (la N), de C. Blahniței (la NV) și străbătută de Desnățui. Alt. descresc de la 200 m (în N) la 15-20 m (în S). Cereale. 2. Oraș în jud. Dolj, în cîmpia cu același nume; 22.915 loc. (1991). Constr. de mașini și utilaje agricole, de aparate electrice; piese turnate din fontă; mat. de constr.; mobilă; produse textile (conf.) și alim. (lactate, panificație, băuturi alcoolice); ateliere de reparații. Fabrică de nutrețuri combinate. Complex zootehnic (bovine, porcine). Atestat documentar în 1536 sub denumirea de Băiulești. Declarat oraș în 1921.
Sursa: Dicționar enciclopedic


Băilești pl. comună urbană în județul Doljiu, între Craiova și Calafat, unde se dete o luptă însemnată între Rusi si Turci (1828): 10.500 loc.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a