Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Băiculești:

BĂICULEȘTI, com. în jud. Argeș, pe stg. Argeșului; 6.871 loc. (1991). Conserve de legume și fructe. Fabrică de sucuri naturale. Trei microhidrocentrale. Centru pomicol (meri, peri, pruni). Combinat avicol. Stație de c. f. Biserica mănăstirii Tutana (sec. 16).
Sursa: Dicționar enciclopedic