Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele Adjud:

ADJUD, oraș în jud. Vrancea, la confl. Trotușului cu Siretul; 19.981 loc. (1991). Nod feroviar și rutier. Ind. alim., de prelucr. a lemnului și constr. de mașini. Combinat de celuloză și hîrtie; întreprindere de țesături groase.
Sursa: Dicționar enciclopedic


Adjud n. V. Agiud.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a