a peria - Verb - conjugarea I


Moduri nepredicative pentru verbul a peria
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a periaperiereperiindperiatde periat

Moduri predicative pentru verbul a peria
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singularperiiperiamperiaiam periatperiasemvoi periavoi fi periat
Persoana a II-a/Singularperiiperiaiperiașiai periatperiaseșivei periavei fi periat
Persoana a III-a/Singularperieperiaperiea periatperiaseva periava fi periat
Persoana I/Pluralperiemperiamperiarămam periatperiaserămvom periavom fi periat
Persoana a II-a/Pluralperiațiperiațiperiarățiați periatperiaserățiveți periaveți fi periat
Persoana a III-a/Pluralperieperiauperiarăau periatperiaserăvor periavor fi periat
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singularperiisă fi periatperiaaș fi periat
Persoana a II-a/Singularperiisă fi periatai periaai fi periatperie
Persoana a III-a/Singularperiesă fi periatar periaar fi periat
Persoana I/Pluralperiemsă fi periatam periaam fi periat
Persoana a II-a/Pluralperiațisă fi periatați periaați fi periatperiați
Persoana a III-a/Pluralperiesă fi periatar periaar fi periat