a geme - Verb - conjugarea a III-a


Moduri nepredicative pentru verbul a geme
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a gemegemeregemândgemutde gemut

Moduri predicative pentru verbul a geme
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singulargemgemeamgemuiam gemutgemusemvoi gemevoi fi gemut
Persoana a II-a/Singulargemigemeaigemușiai gemutgemuseșivei gemevei fi gemut
Persoana a III-a/Singulargemegemeagemua gemutgemuseva gemeva fi gemut
Persoana I/Pluralgememgemeamgemurămam gemutgemuserămvom gemevom fi gemut
Persoana a II-a/Pluralgemețigemeațigemurățiați gemutgemuserățiveți gemeveți fi gemut
Persoana a III-a/Pluralgemgemeaugemurăau gemutgemuserăvor gemevor fi gemut
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singulargemsă fi gemutgemeaș fi gemut
Persoana a II-a/Singulargemisă fi gemutai gemeai fi gemutgeme
Persoana a III-a/Singulargeamăsă fi gemutar gemear fi gemut
Persoana I/Pluralgememsă fi gemutam gemeam fi gemut
Persoana a II-a/Pluralgemețisă fi gemutați gemeați fi gemutgemeți
Persoana a III-a/Pluralgeamăsă fi gemutar gemear fi gemut