a cuteza - Verb - conjugarea I


Moduri nepredicative pentru verbul a cuteza
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a cutezacutezarecutezândcutezatde cutezat

Moduri predicative pentru verbul a cuteza
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singularcutezcutezamcutezaiam cutezatcutezasemvoi cutezavoi fi cutezat
Persoana a II-a/Singularcutezicutezaicutezașiai cutezatcutezaseșivei cutezavei fi cutezat
Persoana a III-a/Singularcuteazăcutezacutezăa cutezatcutezaseva cutezava fi cutezat
Persoana I/Pluralcutezămcutezamcutezarămam cutezatcutezaserămvom cutezavom fi cutezat
Persoana a II-a/Pluralcutezațicutezațicutezarățiați cutezatcutezaserățiveți cutezaveți fi cutezat
Persoana a III-a/Pluralcuteazăcutezaucutezarăau cutezatcutezaserăvor cutezavor fi cutezat
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singularcutezsă fi cutezatcutezaaș fi cutezat
Persoana a II-a/Singularcutezisă fi cutezatai cutezaai fi cutezatcutează
Persoana a III-a/Singularcutezesă fi cutezatar cutezaar fi cutezat
Persoana I/Pluralcutezămsă fi cutezatam cutezaam fi cutezat
Persoana a II-a/Pluralcutezațisă fi cutezatați cutezaați fi cutezatcutezați
Persoana a III-a/Pluralcutezesă fi cutezatar cutezaar fi cutezat