a ciuguli - Verb - conjugarea a IV-a


Moduri nepredicative pentru verbul a ciuguli
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a ciuguliciugulireciugulindciugulitde ciugulit

Moduri predicative pentru verbul a ciuguli
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singularciugulescciuguleamciuguliiam ciugulitciugulisemvoi ciugulivoi fi ciugulit
Persoana a II-a/Singularciuguleșticiuguleaiciugulișiai ciugulitciuguliseșivei ciugulivei fi ciugulit
Persoana a III-a/Singularciuguleșteciuguleaciugulia ciugulitciuguliseva ciuguliva fi ciugulit
Persoana I/Pluralciugulimciuguleamciugulirămam ciugulitciuguliserămvom ciugulivom fi ciugulit
Persoana a II-a/Pluralciugulițiciuguleațiciugulirățiați ciugulitciuguliserățiveți ciuguliveți fi ciugulit
Persoana a III-a/Pluralciugulescciuguleauciugulirăau ciugulitciuguliserăvor ciugulivor fi ciugulit
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singularciugulescsă fi ciugulitciuguliaș fi ciugulit
Persoana a II-a/Singularciuguleștisă fi ciugulitai ciuguliai fi ciugulitciugulește
Persoana a III-a/Singularciuguleascăsă fi ciugulitar ciuguliar fi ciugulit
Persoana I/Pluralciugulimsă fi ciugulitam ciuguliam fi ciugulit
Persoana a II-a/Pluralciugulițisă fi ciugulitați ciuguliați fi ciugulitciuguliți
Persoana a III-a/Pluralciuguleascăsă fi ciugulitar ciuguliar fi ciugulit