a aspira - Verb - conjugarea I


Moduri nepredicative pentru verbul a aspira
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a aspiraaspirareaspirândaspiratde aspirat

Moduri predicative pentru verbul a aspira
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singularaspiraspiramaspiraiam aspirataspirasemvoi aspiravoi fi aspirat
Persoana a II-a/Singularaspiriaspiraiaspirașiai aspirataspiraseșivei aspiravei fi aspirat
Persoana a III-a/Singularaspirăaspiraaspirăa aspirataspiraseva aspirava fi aspirat
Persoana I/Pluralaspirămaspiramaspirarămam aspirataspiraserămvom aspiravom fi aspirat
Persoana a II-a/Pluralaspirațiaspirațiaspirarățiați aspirataspiraserățiveți aspiraveți fi aspirat
Persoana a III-a/Pluralaspirăaspirauaspirarăau aspirataspiraserăvor aspiravor fi aspirat
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singularaspirsă fi aspirataspiraaș fi aspirat
Persoana a II-a/Singularaspirisă fi aspiratai aspiraai fi aspirataspiră
Persoana a III-a/Singularaspiresă fi aspiratar aspiraar fi aspirat
Persoana I/Pluralaspirămsă fi aspiratam aspiraam fi aspirat
Persoana a II-a/Pluralaspirațisă fi aspiratați aspiraați fi aspirataspirați
Persoana a III-a/Pluralaspiresă fi aspiratar aspiraar fi aspirat