a Înlemnit - Adjectiv


Moduri nepredicative pentru verbul a Înlemnit
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a înlemnitînlemnitînlemnituluiînlemnitulde înlemnitul

Moduri predicative pentru verbul a Înlemnit
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singularînlemnițiiam înlemnitulvoi înlemnitvoi fi înlemnitul
Persoana a II-a/Singularînlemnițilorai înlemnitulvei înlemnitvei fi înlemnitul
Persoana a III-a/Singularînlemnităa înlemnitulva înlemnitva fi înlemnitul
Persoana I/Pluralînlemniteam înlemnitulvom înlemnitvom fi înlemnitul
Persoana a II-a/Pluralînlemniteați înlemnitulveți înlemnitveți fi înlemnitul
Persoana a III-a/Pluralînlemniteau înlemnitulvor înlemnitvor fi înlemnitul
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singularînlemnitasă fi înlemnitulînlemnitaș fi înlemnitul
Persoana a II-a/Singularînlemniteisă fi înlemnitulai înlemnitai fi înlemnitulînlemniți
Persoana a III-a/Singularînlemnitelesă fi înlemnitular înlemnitar fi înlemnitul
Persoana I/Pluralînlemnitelorsă fi înlemnitulam înlemnitam fi înlemnitul
Persoana a II-a/Pluralsă fi înlemnitulați înlemnitați fi înlemnitulînlemniți
Persoana a III-a/Pluralsă fi înlemnitular înlemnitar fi înlemnitul