Am găsit 19518 de cuvinte care sunt de forma _________:

zmîrdoare - V. sm-.[...]


zmucitură - (vest) și zmuncitúră (est) f., pl. ĭ. Rezultatu zmuncituriĭ; zmunciturile hoțuluĭ ca să sca[...]

zoobentos - s.n. Totalitatea animalelor din bentos. (din zoo2- + bentos)[...]

zoobiotic - -Ă adj. 1. Aflat sub influența factorilor animali. 2. (Despre paraziți vegetali) Care crește pe[...]

zoocenoză - zoocenóze, s.f. Biocenoză animală. (din fr. zoocénose) [morf. DOOM][...]

zoochimie - s. f. Disciplină care studiază compoziția chimică a corpului animalelor și procesele chimice c[...]

zoogeneză - s.f. Explicație mitică a genezei omului din animale sacre. (din zoo2- + geneză)[...]

zoografic - -Ă, zoográfici, -e, adj. Referitor la sau care aparține de zoografie. (cf. fr. zoographique, eng[...]

zoografie - s. f. 1. Parte a zoologiei care se ocupă cu descrierea diverselor specii de animale. 2. (În antic[...]

zooiatrie - s.f. Medicină veterinară. (din it. zooiatria)[...]

zooigienă - s.f. Știință veterinară care studiază metodele de menținere a stării de sănătate și de am[...]

zoolatrie - s. f. Religie primitivă bazată pe divinizarea animalelor; cult al animalelor în diverse religii [...]

zoometric - -Ă, zoométrici, -e, adj. Referitor la zoometrie.[...]

zoometrie - s.f. Parte a zootehniei care are ca obiect măsurarea animalelor. (din it. zoometria)[...]

zoomorfic - -Ă, zoomorfici, -ce, adj. 1. Referitor la zoomorfie. 2. (În artele plastice) Care reprezintă ani[...]

zoomorfie - s. f. Parte a zoologiei care studiază conformația animalelor. – Din fr. zoomorphie.[...]

zoosterol - s.m. Sterol de origine animală. (din fr. zoostérol)[...]

zootecnic - și -téhnic, -ă adj. (vgr. zôon, animal, și tecnic). Relativ la zootecnie.[...]

zootecnie - și -tehníe f. (vgr. zóon, animal, și -tecnie ca în piro-tecnie). Arta de a crește animalele d[...]

zootehnic - -Ă, zootehnici, -e, adj. Care aparține zootehniei, privitor la zootehnie, de zootehnie. – [...]