Am găsit 4643 de cuvinte care sunt de forma ____:

zimț - zimți, s. m. 1. Fiecare dintre crestăturile de pe muchia unor monede. ♦ (Fam., înv., la p[...]


zînă - (-ne), s. f. – Fee. – Var. Mold. dzînă. Mr. dzină, megl. zǫnă. Lat. Dĭāna (Pu[...]

zinc - s. n. Element chimic, metal de culoare albă-albăstruie, întrebuințat în industrie atât singur[...]

zing - interj. (Var.) Zâng.[...]

zisă - zíse, s.f. (înv.) 1. îndemn, sfat. 2. ordin, poruncă.[...]

ziuă - s. f. v. zi.[...]

zlac - zlácuri, s. n. Iarbă de păscut, de pe pajiște. (din sl. zlakŭ)[...]

zlat - zlați, s. m. (Bot.) Calce.[...]

zlot - zloți, s. m. Unitate monetară a Poloniei. ♦ Monedă de aur care a circulat în Europa cent[...]

zmac - interj. (Var.) Smâc. (cf. smâc)[...]

zmag - V. smac.[...]

zmău - V. zmeŭ.[...]

zmeu - (I) zmei, s. m., (II) zmeie, s. n. I. S. m. 1. Personaj fantastic din basme, imaginat ca un uriaș [...]

zmîc - interj. (rudă cu zmac, cu bg. smŭkvam, ĭaŭ, apuc, cu rut. pol. smyk, zmîc, și cu rom. zmunces[...]

zmoc - V. jmoc.[...]

znop - V. snop-.[...]

zoae - f. (pl. zoi) Mold. apă plină de murdărie. [V. zoală].[...]

zoar - elem. v. zoo2-.[...]

zobi - zobesc, vb. IV. Tranz. și refl. (Reg.) A (se) sfărâma, a (se) zdrobi, a (se) strivi. – Di[...]

zoic - elem. v. zoo2-.[...]