Am găsit 20 de cuvinte care se termină cu vers:

advers - -Ă, adverși, -se, adj. Așezat în față, opus; fig. potrivnic, ostil, dușmănos. ◊ Part[...]


antiunivers - s. n. Univers ipotetic alcătuit din antimaterie. – Anti- + univers (după fr. anti-univers)[...]

Anvers - n. oraș în Belgia, port pe Escauta, industrie foarte activă: 300.000 loc. Patria pictorilor Van [...]

avers - s. n. sg. (În opoziție cu revers) Fața unei monede sau a unei medalii, înfățișând chipul em[...]

convers - -Ă, converși, -se, adj. (Despre judecăți, raționamente) Al cărui subiect poate fi transformat[...]

divers - -Ă, diverși, -se, adj. 1. Care prezintă aspecte, trăsături variate, diferite; diferit, variat,[...]

Havers - [hævəz], Clopton (c. 1650/1660-1702), anatomist și medic englez. Studii asupra sistemului osos ([...]

invers - -Ă, inverși, -se, adj. (Adesea adverbial) Care este, se face într-un sens opus direcției iniți[...]

microunivers - s. n. micul univers; microcosm (3). (< micro1- + univers)[...]

monovers - s.n. Monostih. [< mono- + vers].[...]

Nevers - [nəvé:r], oraș în centrul Franței (Nivernais), port pe Loara; 43,9 mii loc. (1990). Nod de com[...]

obvers - -Ă adj. (Liv.) Relativ la o obversiune, de obversiune. // s.f. (Log.) Judecată echivalentă altei[...]

pervers - -Ă, perverși, -se, adj. (Despre oameni; adesea substantivat) care este înclinat spre fapte rele,[...]

retrovers - (uter retrovers) adj. m.; pl. f. retrovérse[...]

revers - reversuri, s. n. 1. Dosul unei medalii, al unei monede, al unei foi scrise etc. ◊ Expr. Reve[...]

Rivers - [rivə:z], stat în S Nigeriei, la G. Biafra, ocupând delta Nigerului; 11,1 mii km2; 4,5 mil. loc.[...]

transvers - -Ă adj. Transversal. ♦ (Anat.) Transversal pe axa corpului. [< fr. transverse].[...]

travers - s.n. 1. (Mar.) Partea de jos și de sus a coastei unei corăbii. ♦ Direcție perpendiculară[...]

univers - universuri, s. n. 1. Lumea în totalitatea ei, nemărginită în timp și spațiu, infinit de varia[...]

vers - versuri, s. n. Unitate prozodică elementară, alcătuită dintr-unul sau mai multe cuvinte, potriv[...]