Am găsit 367 de cuvinte care se termină cu ur:

abajur - abajururi, s. n. Dispozitiv de metal, de sticlă, de hârtie etc., care se pune la o lampă pentru [...]


abur - aburi, s. m. 1. Vapori de apă. 2. Ceață rară. 3. (Rar) Adiere. 4. Fig. Suflare ușoară (a vân[...]

Adour - [adúr], fl. în SV Franței; 335 km. Izv. din N M-ților Pirinei (Masivul Tourmalet), trece prin T[...]

ajur - ajururi, s. n. 1. Broderie pe o țesătură obținută prin scoaterea firelor din urzeală sau din [...]

aleur - aliór, ariór și ariéŭ (vest, alior și' n est) m. ca plantă și n. ca văpsea [!] (lat. hell[...]


alozaur - s.m. Reptilă terestră fosilă carnivoră, de talie foarte mare. [< fr. allosaurus, cf. gr. all[...]

Amur - (HEILONGJIANG), fl. în E Federației Ruse (C.S.I.) și NE Chinei, format prin unirea rîurilor Și[...]

armur - s.n. – v. arm.[...]

arthur - (ARTUS) (sec. 6), rege legendar al celților din Brittania. A luptat împotriva cuceritorilor anglo[...]

arțibur - (-ri), s. m. – 1. În slujba bisericească armenească, săptămîna care precede postul Pa[...]


Artur - m. rege legendar al Bretanilor și eroul tradițiunilor bretone, apărătorul celtismului în contr[...]

Assur - oraș în N Mesoptamiei. Întemeiat în milen. 3 î. Hr.; cea mai veche capitală a statului asiria[...]

Asur - m. fiul lui Sem, fundă regatul Asiriei și zidi Ninive.[...]

atlantozaur - s.m. (Pal.) Dinozaurian mezozoic uriaș, asemănător cu brontozaurul. [Pron. -za-ur. / < fr. at[...]

augur - (1) auguri, s. m., (2) augure, s. n. (În antichitatea romană) 1. S. m. Preot căruia i se atribui[...]


aur - s. n. 1. Metal prețios, de culoare galbenă strălucitoare, foarte maleabil și ductil, folosit pe[...]

Aznavour - [aznavúr], Charles (pe numele adevărat Shandour Varenagh Aznavourian) (n. 1924), cîntăreț, com[...]

azur - s. n. (Livr.) Culoare albastră deschisă; p. ext. albastrul cerului. – Din fr. azur, lat. a[...]

babur - (BABER, BABAR), Zahir ad-Din Muhammad (1483-1530), principe mongol, primul împărat (1526-1530) ș[...]

bahawalpur - [bɔháuəlpur], oraș în Pakistan, pe Satlej la SV de Lahore; 180,3 mii loc. (1981, cu suburbiile[...]