Am găsit 49 de cuvinte care se termină cu sia:

Alesia - oraș în Galia. Aici, în 52 î. Hr., galii răsculați conduși de Vercingetorix, au fost înfrî[...]


amathusia - denumire purtată de Aphrodite în insula Cyprus.[...]

asia - cel mai mare continent al Pămîntului; 43,95 mil. km2 (1/3 din suprafața uscatului); 3,05 miliard[...]

autopsia - autopsiez, vb. I. Tranz. A face autopsie. [Pr.: a-u-top-si-a] – Din fr. autopsier.[...]

Bielorusia - (BELARUS), Republica ~, stat în Europa estică; 207.6 mii km2; 10,2 mil. loc. (1989); 64,2% bielor[...]

bosia - com. în jud. Iași, pe Jijia; 3.998 loc. (1991).[...]

casia - s. f. Gen de plante erbacee mari sau subarbuști ornamentali (1-4 m), din familia leguminoase, orig[...]

ciuvașia - rep. autonomă în Federația Rusă (C.S.I.), pe cursul mijlociu al Volgăi, creată la 21 apr. 192[...]

crisia - denumirea dată de romani Crișului Repede.[...]

dionysia - serbări în cinstea lui Dionysus, celebrate mai întîi în Grecia, apoi în întreaga lume veche.[...]

ecclesia - s. f. (ant.) adunarea poporului la Atena, care lua deciziile supreme. (< fr. ecclésia, gr. ekk[...]

Ekklesia - s. f. v. ecclesia.[...]

Eurasia - denumire folosită pentru prima dată de geologul Ed. Suess pentru a desemna ansamblul continental [...]

eutanasia - eutanasiéz, vb. I. Tranz. A aplica eutanasia (2). (cf. engl. euthanize) [MW][...]

Feodosia - oraș în Ucraina (Rep. Autonomă Crimeea) la V de Kerci, în E Pen. Crimeea; 85,6 mii loc. (1991).[...]

Frisia - reg. istorică în V Europei, de-a lungul coastei de SE a Mării Nordului, între Meuse și Weser, [...]

fuchsia - V. fuxie.[...]

fucsia - (-si-a) adj. invar.[...]

gerusia - s. f. art. Organ politic suprem în mai multe state din Grecia antică. – Cuv. gr.[...]

hakasia - (HAKASĂ), republică (din 1992) în Federația Rusă, în SE Siberiei; 61,9 mii km2; 584 mii loc. [...]