Am găsit 29 de cuvinte care se termină cu pac:

bipac - s.n. (Cinem.) 1. Pachet de două filme cu emulsiile în contact, fiecare sensibilă la altă culoar[...]


calpac - calpace, s. n. (Înv.) Căciulă mare sferică sau cilindrică, de piele neagră, tivită cu blană[...]

capac - capace, s. n. Acoperitoare care se așază deasupra deschizăturii unui vas, a unei cutii, a unui c[...]

ceapâc - ceápâcuri, s.n. (înv.) plasă. [...]

ciorpac - ciorpace, s. n. Unealtă de pescuit făcută dintr-un săculeț de plasă cu coadă și folosită d[...]

copac - copaci, s. m. Plantă cu trunchiul lemnos și înalt, ale cărei crengi se ramifică la o distanț[...]

dupac - dupaci s. m. (Reg.) Ghiont, pumn.[...]

filmpac - s. n. pachet de filme fotografice plane, introdus într-o casetă specială care se poate adapta la[...]

gopac - gopacuri, s. n. Numele unui dans popular ucrainean cu mișcări energice, sărituri și fandări; m[...]

hopâc - s.n. – 1. Petrol (pentru lampă); opaiț, fotoghin. Formă atestată în Strâmtura și Bâr[...]

ipac - adv. (Înv.) De asemenea, așijderea, tot așa. – Din sl. ipakŭ.[...]

lipac - s.m. (reg.) căprior alipit în colțul acoperișului; nadă. [...]

lupac - com. în jud. Caraș-Severin, în Depr. Carașova, la poalele de E ale M-ților Dognecea; 2.958 loc[...]

matpac - V. mutpah.[...]

mutpac - (-curi), s. n. – Bucătărie. – Var. matpah, matbah, mutpah. Tc. matbah, mutfak (Tikt[...]

opac - -Ă, opaci, -ce, adj. 1. Prin care nu poate trece lumina, lipsit de transparență, nestrăveziu. &[...]

pac - interj. 1. (Adesea repetat) Cuvânt care imită zgomotul produs de o lovitură, de căderea unui ob[...]

pacpac - V. pac 2.[...]

popâc - interj. (Pop. și fam.) Exclamație (de surprindere, de mirare) care se rostește la apariția nea[...]

pripăc - V. pripec.[...]