Am găsit 26 de cuvinte care se termină cu mir:

balomir - Ion (1784-c. 1835, n. Săliște, jud. Sibiu), pictor român. Portretist („Pravilistul Andronache [...]


cantemir - familie de boieri, cu rol politic în istoria Moldovei. Mai importanți: 1. Constantin C., domn al [...]

cașmir - (2) cașmiruri, s. n. 1. Rasă de capre crescută în Cașmir și în Tibet pentru părul foarte fi[...]

cazimir - (KAZIMIERZ), cneji și regi ai Poloniei. Mai importanți: 1. C III, cel Mare, rege (1333-1370); a p[...]

chimir - chimire, s. n. Brâu lat de piele, adesea ornamentat și prevăzut cu buzunare, pe care îl poartă[...]

Ciudomir - n. vârf de munte în județul Bacău, la hotarul către Ardeal.[...]

cujmir - com. în jud. Mehedinți, pe Drincea; 4.330 loc. (1991).[...]

cumir - cumíri, s.m. (înv.) idol.[...]

cușmir - Anișoara (n. 1962, Brăila), atletă română. Recordmană mondială (București, 1983) la săritu[...]

dobromir - com. în jud. Constanța; 2.535 loc. (1995). Expl. de calcar. Pomicultură. Până în 1968 s-a num[...]

dragomir - (sec. 14), pârcălab al cetății Dâmbovița. În 1368 a înfrânt armata condusă de Nicolae Lac[...]

emir - emiri, s. m. 1. Titlu dat descendenților lui Mahomed; persoană având acest titlu. 2. Titlu dat u[...]

gurmir - gúrmire, s.f. (reg.) platou, podiș.[...]

Izmir - oraș în V Turciei, port la golful cu același nume al M. Egee (al doilea port și al treilea ora[...]

Jitomir - oraș în E Ucrainei, pe râul Teterev, la V de Kiev; 302 mii loc. (1995). Nod feroviar. Metalurgie[...]

joimir - joimiri, s. m. (Înv.) Mercenar polonez. ♦ (La pl.) Corp de oaste din armatele țărilor rom[...]

kashmir - v. Jammu și Kashmir.[...]

mir - s. n. (În loc. adj.) De mir = care nu aparține clerului; mirean. – Din sl. mirŭ „lume[...]

Negomir - com. în jud. Gorj, situată în zona Dealurilor Jiului, pe cursul superior al râului Valea Racilo[...]

Pamir - sistem muntos în Asia Centrală (Tadjikistan, Kîrgîzstan, China, Afghanistan), situat între lan[...]