Am găsit 391 de cuvinte care se termină cu k:

bondarciuk - Serghei Fiodorovici (1920-1994), actor și regizor rus. Reliefează cu subtilitate sentimente profu[...]


Borszek - n. izvor renumit de borviz în județul Ciucului (Ardeal), în drumul județului Neamțu.[...]

botvinnik - Mihail (1911-1995), șahist rus. Mutiplu campion mondial (1948, 1951, 1954, 1958, 1961). Cîștigă[...]

bratsk - 1. Oraș în Federația Rusă (C.S.I.), pe Angara; 255 mii loc. (1989) Metalurgia aluminiului și i[...]

break - s.n. v. brec.[...]

breansk - oraș în Federația Rusă (C.S.I.), la SV de Moscova; 452 mii loc. (1989). Nod de comunicații. Ma[...]

brestlitovsk - Tratatele de Pace de la ~, semnate între Puterile Centrale și aliații lor (Germania, Austro-Unga[...]

brink - André Philippus (n. 1935), romancier sud-african de expresie afrikaans. Preocupat de căutări for[...]

broadpeak - PEAK [brɔ:d pi:c], vf. în masivul Karakorum, la granița dintre India și China. Alt.: 8.047 m. C[...]

bronk - Detlev W. (1897-1975), fiziolog american. Cercetări privind fiziologia organelor de simț, sistemu[...]

brook - [bruc], Peter (n. 1925), regizor englez. Celebru prin montarea pieselor lui Shakespeare. A pus cu s[...]

brunswick - Karl Wilhelm Ferdinand, duce de (1735-1806), feldmareșal prusac. Comandantul armatelor primei coal[...]

buck - [bac], Pearl (1892-1973), scriitoare americană. Romanele sale evocă aspecte patetice din viața s[...]

bukk - masiv muntos calcaros și vulcanic în N Ungariei. Alt. max.: 957. Pomicultură și viticultură. P[...]

burbank - [bə:bæŋc], Luther (1849-1926), selecționer darwinist american. Autodidact. Supranumit „vrăji[...]

byck - Jacques (1897-1964, n. București), lingvist și filolog. Prof. univ. la București. Studii de gram[...]

cakewalk - s.n. Dans afroamerican cu ritm sincopat, cântat la banjo, care se dansa cu pași iuți și mărun[...]

capek - [tʃápec], Karel (1890-1938), scriitor ceh. Creație scînteietoare prin fantezie și spirit de an[...]

cassedeck - s. n. casetofon fără amplificator de putere. (< engl. cassedeck)[...]

celeabinsk - oraș în Federația Rusă (C.S.I.), în SE M-ților Ural; 1,33 mil. loc. (1989). Nod de comunicaț[...]