Am găsit 40 de cuvinte care se termină cu ik:

Bazargik - n. oraș în Dobrogea cu 18.000 loc. Târg însemnat în Iunie și Iulie. Prin împrejurimi izvoare[...]


botvinnik - Mihail (1911-1995), șahist rus. Mutiplu campion mondial (1948, 1951, 1954, 1958, 1961). Cîștigă[...]

circik - oraș în Uzbekistan (C.S.I.), pe rîul omonim, la NE de Tașkent; 156 mii loc. (1989). Combinat el[...]

Dubrovnik - oraș în Croația, port la M. Adriatică; 49,7 mii loc. (1991). Rafinarea petrolului. Important ce[...]

Faik - Sait (1906-1954), scriitor turc. Maestru al nuvelei contemporane turce („Samovarul”, „Cistern[...]

Fderik - localit. în Mauritania, în partea central-vestică a țării; 4,7 mii loc. (1987). Mare zăcămâ[...]

Fucik - [fúcic], Julius (1903-1943), scriitor și publicist ceh. Erou național al Cehoslovaciei. Executat[...]

Hissarlîk - zonă colinară în NV Asiei Mici (Turcia), unde, între 1870 și 1872, H. Schliemann a descoperit [...]

inalcik - Halil (n. 1916-1918), istoric turc. Prof. univ. la Ankara și Chicago. Specialist în istoria medie[...]

Jarnik - [járnik], Jan Urban (1848-1923), filolog ceh. Prof. univ. la Praga. Specialist în romanistică, s[...]

Kalesnik - Stanislav Vikentievici (1901-1977), glaciolog și geograf rus. Prof. univ. la Leningrad. Cercetări[...]

Kamcik - m. râu în Bulgaria, se varsă în Marea-Neagră ceva mai jos de Varna.[...]

Kazanlîk - oraș în centrul Bulgariei, în NV depr. cu același nume; 65,2 mii loc. (1991). Renumit centru de[...]

Kopaonik - culme muntoasă în partea centrală a Serbiei (Iugoslavia), la V de valea râului Ibar, extinsă p[...]

Kubelik - familie de muzicieni cehi. 1. Jan K. (1880-1940), violonist și compozitor ceh. Ilustru interpret a[...]

Levstik - Fran (1831-1887), scriitor sloven. Poezii epice, erotice („Poeziile Toniei”) și satirice („C[...]

Luik - denumire flamandă a orașului Liège.[...]

lunik - denumire a numeroși sateliți și sonde sovietice lansate în scopul explorării Lunii (ex. Lunik [...]

Melik - Ioan M. (1840-1889, n. București), matematician și inginer român. Prof. univ. la Iași. Membru a[...]

Nalcik - capitala Republicii Kabardino-Balkiria, situată pe rîul Omonim; 239 mii loc. (1995). Ind. metalur[...]