Am găsit 149 de cuvinte care se termină cu em:

agem - m. (turc. ar. Ağem, Pers). Vechĭ Pers. Un semn în notele muzicale orientale. S. n., pl. urĭ. Un[...]


agroecosistem - s. n. ecosistem agricol. (< agro- + ecosistem)[...]

aidem - interj. v. HÁIDE (2.) (Cu funcție de imperativ, corespunzând unor verbe de mișcare) Vino! veni[...]

alem - s. n. Steag cu însemnele imperiului otoman (primit de domnii români la investitura lor). –[...]

antipoem - antipoeme, s. n. Poem care nu respectă procedeele lirice consacrate și care ilustrează o nouă e[...]


aporem - s. n. raționament dialectic care conduce la contradicție. (< germ. Aporem)[...]

arheptolem - = Archeptolemus.[...]

arhifonem - arhifoneme, s. n. (Fon.) Unitate fonologică superioară fonemului, caracterizată prin îmbinarea [...]

Aristodem - m. rege al Micenei, celebru prin lupta sa contra Spartei, jertfi pe fie-sa spre a se supune oracolu[...]

arnhem - [árnəm] 1. Mare pen. în N Australiei, între M. Timor la V și G. Carpentaria la E, străbătut[...]


bardem - Juan Antonio (1922-2002), regizor spaniol. Filme de investigație socială („Cómicos”, „Moar[...]

barem - adv. Măcar, cel puțin, batăr. [Var.: báremi, bárim adv.] – Din bg., scr. barem.[...]

belem - (PARÁ), oraș în N Braziliei, centru ad-tiv al statului Pará; 1,2 mil. loc. (1989, cu suburbiile[...]

bem - Jósef (1794-1850), general polonez. A luat parte la revoluția poloneză din 1830-1831. Unul dintr[...]

berchem - [bérhem], Claesz Pietersz (1620-1683), pictor olandez. Influențat în alegerea temelor și în di[...]


bethlehem - (BAYT LAHM), oraș pe malul de V al Iordanului ocupat de Israel, la SV de Ierusalim; 25 mii loc. (1[...]

betleem - n. sau Vicleim, sat în Palestina, unde se născură David și Isus, azi cu 5500 loc.[...]

biosistem - biosisteme, s. n. (Biol.) Grup de indivizi din specii diferite care conviețuiesc. [Pr.: bi-o-] &#x[...]

blasfem - s. n. 1. blasfemie, hulă. 2. blestem. (< fr. blasphème)[...]

blem - blemĭ, blemáțĭ v. intr. V. umblu.[...]